Vilax AB

Integritetspolicy

Vilax AB har som målsättning att hantera och respektera all den personliga integritetsinformation som kommer oss tillhanda. Vi tar ansvar för att personuppgifterna respekteras och behandlas på ett korrekt sätt samt skyddas mot obehörig åtkomst. Vilax AB behandlar personuppgifter i enlighet med den tillämpliga lagstiftningen inom EU som gäller från och med den 25:e maj 2018.

Vilax behandling av personuppgifter

Vilax AB kan komma att använda personuppgifter:

  • För att tillhandahålla de produkter och tjänster som är beställda av beställaren.
  • För kommunikation via tex e-post, telefon, mm.
  • För marknadsföring via tex e-post, telefon, mm.

Säkerhet

Vilax AB vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna ifrån obehöriga, spridningar och förstörelse.

Borttagning eller ändring av personuppgifter

Den som har personuppgifter hos Vilax AB har när som helst rätt till att begära tillgång till, göra ändringar eller raderas helt från databasen. Vid förekommande fall eller övriga synpunkter/funderingar vänligen kontakta Vilax AB via e-post.

Kontaktinformation

Vilax AB (org. nr. 556064-0764) är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som sker på Vilax AB. För vidare kontakt vänligen skicka e-post till eller ring 046-23 45 67.

Ändringar i policy

Vilax AB kan komma att ändra i sin personuppgiftspolicy för att säkerställa den bästa och säkraste behandlingen av personuppgifter.